Начало

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

         Надомните работници са част от разрастващата се човешка работна сила, като повечето от тях са жени, работещи неформално, които са извън формалните системи на заетост и без социална сигурност, хора, които не са регистрирани. Ако отправим запитване към правителството, отговорът обикновено ще бъде, че липсват статистики за надомните работници; и че такива данни много рядко се регистрират от Министерствата на труда или синдикатите. Преобладава мнението, че надомната работа и неформалната заетост като цяло, е остаряла форма на труд, която не е част от модерната икономика. Всъщност е точно обратното.

     Във всички страни по света все повече хора работят неформално, като много от тях правят това по домовете си. С глобализирането на икономиката все повече хора се трудят извън официалните работни места, като имат малко права и страдат от липсата на икономическа и социална сигурност. Не всички от тях са надомни работници: улични търговци, продавачи на риба, домашни прислужници и други големи групи от неформалния труд. Но надомните работници са най-невидимата група, тьй като повечето от тях са жени, работещи в собствените си домове.

     Надомната работа се извършва в или около дома срещу парично възнаграждение. Различава се от домашната работа, извършвана за семейството без заплащане, както и от домакинскат работа (чистене, гледане на деца), практикувана за работодател в къщата на жените.

     Някои надомни работници получават поръчките си от посредник, подизпълнител или работодател и работят според инструкциите. Тези хора са заплащани обикновено на парче и са наричани най-общо надомни работници или работници с възложител. Това е често явление в много индустри, като например шивашката, обувната, електронната, мебелната и др. Други произвеждат стоки, които проектират и продават сами, като те обикновено са занятчийски произведения – бродерия или плетене. Въпреки това, в реалния живот много от тях вършат и двата вида работа, в зависимост от разполагаемите ресурси.

     

     Надомните работници съществуват в много различни страни и  общности по света. Модната индустрия все повече използва трудоемка работа и в развитите страни, и в компании, намиращи се в тези напреднали държави. Същевременно традиционните занятчииски или икономически дейности в селскостопанските райони се приобщават към глобалната икономика.

     Надомната работа се среща както в градските, така и в селските райони. Във втория случай (в селските райони) тя често е свързана с други стопанки дейности. В страните от Източна Европа висок дял от надомните работници са хора над средна възраст, съкратени от затворените промишлени предприятия или от малцинствени общности без образование и квалификация.